Я Глобине
сьогодні 16 травня долар 25.14 -8.8188 євро 27.74 -18.816 рубль 0.3 0.0014
Магазин і форум
Тут може бути розміщено Ваше оголошення чи привітання...

Задай питання меру

5be57ef51c0ce703014227

Фінансові показники діяльності Глобинської ТГ за 2020 рік

18.03.2021 10:51
260
0

Експерти підготували черговий аналіз фінансових показників Глобинської ТГ за підсумками 2020 року у розрізі громад Полтавської області.

У 2020 році завершено формування нового адміністративно-територіального устрою. У державному бюджеті на 2021 рік встановлено прямі міжбюджетні відносини з Глобинською громадою . Щоб аналізувати ефективність функціонування громади та рівень її забезпеченості ресурсами для виконання повноважень місцевого самоврядування необхідно здійснювати систематичний моніторинг фінансово-бюджетних показників її діяльності.

За 2020 рік оцінювання проводили за 8-ма індикаторами:

 1. доходи загального фонду на 1-го мешканця (співвідношення обсягу надходжень доходів загального фонду без трансфертів до кількості мешканців відповідної ОТГ);
 2. видатки загального фонду на 1-го мешканця (співвідношення обсягу видатків загального фонду до кількості мешканців відповідної ОТГ);
 3. видатки на утримання апарату управління у розрахунку на 1-го мешканця (співвідношення обсягу видатків на утримання апарату управління, проведених за рахунок коштів загального фонду до кількості мешканців відповідної ОТГ);
 4. капітальні видатки на 1-го мешканця (співвідношення обсягу капітальних видатків бюджету громади до кількості мешканців відповідної ОТГ);
 5. рівень дотаційності бюджетів (співвідношення обсягу базової чи реверсної дотації до загальної суми доходів загального фонду бюджету ОТГ з дотаціями, але без урахування субвенцій з державного бюджету);
 6. співвідношення видатків на утримання апарату управління із фінансовими ресурсами ОТГ (співвідношення видатків на утримання апарату управління органів місцевого самоврядування із сумою доходів загального фонду без урахування трансфертів з державного бюджету, у відсотках);
 7. питома вага заробітної плати у видатках загального фонду бюджету ОТГ (відсоткова частка проведених із загального фонду бюджету видатків на заробітну плату з нарахуваннями до обсягу видатків загального фонду бюджету без урахування трансфертів, перерахованих з бюджету ОТГ до інших бюджетів);
 8. питома вага капітальних видатків у загальному обсязі видатків (частка капітальних видатків у сумарному обсязі видатків загального та спеціального фонду відповідного бюджету ОТГ).

Показник 1. Доходи загального фонду на 1-го мешканця розраховано як співвідношення обсягу надходжень доходів загального фонду без урахування трансфертів до кількості мешканців відповідної ОТГ. Тобто, у розрахунок включено лише доходи загального фонду, які мобілізуються до бюджету на відповідній території. Цей показник характеризує фінансовий потенціал ОТГ, спроможність забезпечувати громаду за рахунок ресурсів, які генеруються на її території.

Доходи загального фонду на 1-го мешканця

За підсумками 2020 року, до бюджетів 872 ОТГ надійшло 54,0 млрд гривень. Із розрахунку на одного мешканця по всіх ОТГ дохід в середньому становить 5 200,6 грн.  Як бачимо, за цим показником Глобинська ТГ перевищувала середній показник (і показники сусідніх Семенівської та Козельщинської громад) майже вдвічі.

Із 872 ОТГ по 274 громадах (31,4% від загальної кількості) показник доходів на одного мешканця перевищує середній показник по всіх ОТГ.

 

Показник 2. Видатки загального фонду на 1-го мешканця розраховано як співвідношення обсягу видатків загального фонду до кількості мешканців відповідної ОТГ.

Видатки загального фонду на 1-го мешканця

За підсумками 2020 року із загального фонду бюджетів ОТГ було проведено видатків на суму 72,6 млрд гривень. Середній обсяг видатків по всіх 872 ОТГ із розрахунку на одного мешканця склав 6 986,9 грн.  За цим показником видатки по Глобинській громаді склали 168% від середнього обсягу по всіх ОТГ. 

Із 872 ОТГ по 353 громадах (40,5% від загальної кількості) показник видатків на одного мешканця перевищує середній показник по всіх ОТГ.

 

Показник 3. Видатки на утримання апарату управління у розрахунку на 1-го мешканця визначено як співвідношення обсягу видатків на утримання апарату управління, проведених за рахунок коштів загального фонду, до кількості мешканців відповідної ОТГ. Тобто, показник вказує на те, якою є «вартість» одного працівника управлінського апарату ОТГ для кожного жителя громади (у річному вимірі).

Показник 3. Видатки на утримання апарату управління у розрахунку на 1-го мешканця

В середньому, по всіх 872 ОТГ, середній рівень видатків на утримання апарату управління у розрахунку на 1-го мешканця становить 1 014,4 гривень. Тут ми також "не відстали", перевищивши середній показник більше ніж в два рази... :( Із 872 ОТГ по 548 громадах (62,8% від загальної кількості) показник видатків на одного мешканця перевищує середній показник по всіх ОТГ.

Зазначений показник дає змогу порівняти управлінські витрати на 1-го мешканця в ідентичних за чисельністю населення ОТГ.

 

Показник 4. Капітальні видатки на 1-го мешканця визначено як співвідношення обсягу капітальних видатків бюджету до кількості мешканців відповідної ОТГ.

Показник 4. Капітальні видатки на 1-го мешканця

За підсумками 2020 року, із бюджетів 872 ОТГ було проведено капітальних видатків на суму 12,9 млрд гривень. Середній обсяг видатків по всіх ОТГ із розрахунку на одного мешканця склав 1 244,5 грн. По Глобинській ТГ цей показник більший середнього більше ніж в два рази.

 

Показник 5. Рівень дотаційності бюджетів (питома вага базової/реверсної дотації у доходах загального фонду) розраховано як співвідношення обсягу базової чи реверсної дотації до загальної суми доходів загального фонду бюджету ОТГ з дотаціями, але без урахування субвенцій з державного бюджету

Показник 5. Рівень дотаційності бюджетів

Дотаційність бюджетів розраховано наступним чином:

 • для ОТГ, які отримують базову дотацію – як співвідношення базової дотації до суми доходів загального фонду з урахуванням базової дотації;
 • для ОТГ, які перераховують реверсну дотацію – як співвідношення реверсної дотації до суми доходів загального фонду.

 

Показник 6. Співвідношення видатків на утримання апарату управління із фінансовими ресурсами ОТГ визначено як співвідношення видатків на утримання апарату управління органів місцевого самоврядування із сумою доходів загального фонду (без врахування всіх видів трансфертів з державного бюджету).

Показник 6. Співвідношення видатків на утримання апарату управління із фінансовими ресурсами ОТГ

В середньому, по всіх 872 ОТГ, середній рівень видатків на утримання апарату управління становить 19,5%. Показник нашої громади вищий середнього на 2.3%.

 

Показник 7. Питома вага заробітної плати у видатках загального фонду визначено як відсоткова частка проведених із загального фонду бюджету видатків на заробітну плату з нарахуваннями до обсягу видатків загального фонду бюджету без урахування трансфертів, перерахованих з бюджету ОТГ до інших бюджетів. Тобто, при розрахунку використано дані щодо обсягів видатків спрямованих на заробітну плату з нарахуваннями (по всіх галузях), а також обсяг видатків загального фонду бюджету без урахування коштів, перерахованих до інших бюджетів у вигляді трансфертів, оскільки ці кошти не були спрямовані на проведення видатків на території відповідної ОТГ, а були використані на утримання установ чи фінансування заходів іншої громади (тієї, яка отримала такі кошти).

Показник 7. Питома вага заробітної плати у видатках загального фонду

За підсумками 2020 року, із загального фонду бюджетів 872 ОТГ було проведено видатків на фінансування заробітної плати з нарахуваннями на суму 50,9 млрд грн, що становить 70,1% від обсягу видатків загального фонду бюджетів ОТГ.

 

Показник 8. Питома вага капітальних видатків у загальному обсязі видатків визначено як співвідношення капітальних видатків до сумарного обсягу видатків загального та спеціального фонду відповідного бюджету відповідної ОТГ. Обсяги капітальних видатків відображають спроможність ОТГ забезпечувати соціально-економічний розвиток, можливості для реалізації проектів інфраструктурного розвитку, створення матеріальних активів або отримання відповідного соціального ефекту.

Показник 8. Питома вага капітальних видатків у загальному обсязі видатків

В середньому, по всіх 872 ОТГ, середній рівень капітальних видатків становить 14,9%.

 

Проведений аналіз свідчить про достатньо непогані позиції Глобинської ТГ в рейтингу інших громад області в минулому році. Які зміни відбудуться в цьому році, після збільшення громади - покаже час. 

 

Матеріали підготували за підсумками виконання місцевих бюджетів 872 ОТГ за 2020 рік, на підставі даних Міністерства фінансів України, Державної казначейської служби України, Державної статистичної служби України, даних веб-порталу openbudget.gov.ua експерти Програми «U-LEAD з Європою» та SKL International:

 • Віктор Венцель, експерт Програми «U-LEAD з Європою»,
 • Ігор Герасимчук, експерт проекту SKL International,
 • Ігор Онищук, експерт проекту SKL International.

Відгуки


recaptcha

Інформаційний портал "МОЄ МІСТО", м. Глобине © 2020-2021 р. Всі права захищені.

Поширення, копіювання, тиражування інформації з порталу дозволені лише за згодою адміністрації, за наявності активного посилання на портал "МОЄ МІСТО"

Сайт на 100% зверстано з повторно перероблених пікселів.

 

16+

21d764a001d84beb9a5a3a6acf69576e