Я Глобине
сьогодні 28 жовтня долар 25.14 -8.8188 євро 27.74 -18.816 рубль 0.3 0.0014
Магазин і форум
Тут може бути розміщено Ваше оголошення чи привітання...

Задай питання меру

5be57ef51c0ce703014227

Звіт перед виборцями – обов’язок депутата!

11.10.2021 16:30
254
0

     Чинним законодавством передбачено обов’язок депутатів місцевої ради періодично, не рідше одного разу на півріччя інформувати виборців про роботу місцевої ради, і не рідше одного разу на рік, звітувати про свою роботу перед виборцями.

     Оскільки, жоден з депутатів Глобинської міської ради, за майже рік роботи, так і не спромігся проінформувати виборців про роботу місцевої ради хотілось нагадати депутатам про обов'язковий щорічний звіт перед своїми виборцями.

     Депутати місцевої ради повинні не пізніше як за 7 днів до звітування повідомити виборців про час і місце проведення звіту через місцеві засоби масової інформації або в інший спосіб (частина 4 статті 16 Закону України «Про статус депутатів місцевих рад»).

     Звичайно, найефективнішим сучасним засобом інформування громадян про час і місце свого звітування є мережа Інтернет. Зокрема, повідомлення про проведення звіту можна опубліковувати на офіційному веб-сайті міської ради, офіційній фейсбук-сторінці Глобинської громади й т.д.

     Депутатам слід звернути увагу на норму закону, яка зобов’язує місцеві установи та підприємства державної чи комунальної форми власності сприяти їм в організації звітів, зокрема, щодо оповіщення виборців про час і місце його проведення (стаття 16 Закону України «Про статус депутатів місцевих рад»).

     Тобто ради через комунальні засоби масової інформації поширюють повідомлення про час і місце звітування депутатів.

     Час звітування слід обирати зручний для громадян з будь-яким соціальним статусом (наприклад, вихідний, неробочий час чи обідню пору робочого дня). Те саме стосується і місця звітування.

     Частина 2 статті 16 Закону України «Про статус депутатів місцевих рад» визначає, яку інформацію повинен містити звіт депутата місцевої ради. Так, до елементів звіту депутата включають такі відомості:

     Діяльність депутата у раді та в її органах, до яких його обрано.
     Яку інформацію слід зазначати у цьому пункті? Оскільки депутат ради зобов’язаний відвідувати пленарні засідання ради (стаття 20 Закону України «Про статус депутатів місцевих рад»), то доцільно вказати кількість відвіданих та пропущених засідань. Слід також описати свою участь у роботі постійних комісій ради (наприклад, кількість відвіданих засідань комісії, рішення, в обговоренні та прийнятті яких депутат брав участь тощо) – пункт 2 частина 1 статті 18 Закону України «Про статус депутатів місцевих рад», інформацію про виконані доручення ради, якщо такі були (пункт 3 частина 1 статті 18 Закону України «Про статус депутатів місцевих рад»).

     Пункт 3 частини 2 статті 19 Закону України «Про статус депутатів місцевих рад» надає депутату право вносити на розгляд ради свої пропозиції, зауваження до порядку денного засідань ради та її органів, тому у звіті слід зазначити і цю інформацію.

     Якщо депутат входить до складу депутатської групи чи є членом депутатської фракції, то можна зазначити (статті 25, 27 Закону України «Про статус депутатів місцевих рад») до складу якої групи, фракції входить, які саме функції виконує.

     Про роботу депутата у виборчому окрузі.
     Сюди слід включити інформацію про кількість та суть розглянутих звернень громадян (пункт 5 частина 1 статті 10 Закону України «Про статус депутатів місцевих рад»), відомості про можливу участь у загальних зборах громадян (пункт 2 частина 1 статті 11 Закону України «Про статус депутатів місцевих рад»).

     Якщо депутат порушував перед правоохоронними органами, органами виконавчої влади, місцевого самоврядування, підприємствами, установами, організаціями будь-які питання, що торкаються інтересів виборців його виборчого округу (пункт 3 частини 1 статті 11 Закону України «Про статус депутатів місцевих рад»), це також потрібно вказувати у звіті.

     До інформації про роботу депутата у виборчому окрузі також належать відомості про вид і кількість пропозицій, внесених ним на розгляд органів виконавчої влади, місцевого самоврядування, підприємств, установ, організацій незалежно від форми власності (пункт 5 частини 1 статті 11 Закону України «Про статус депутатів місцевих рад»), що стосуються розв'язання питань в окрузі, кількість та зміст надісланих депутатських запитів, звернень, запитань з метою вирішення проблем виборців (пункт 1 частини 2 статті 11 Закону України «Про статус депутатів місцевих рад»).

     Про прийняті радою та її органами рішення, про хід їх виконання.
     Депутат повинен зазначити інформацію про виконання планів і програм економічного і соціального розвитку, інших місцевих програм, місцевого бюджету, інших рішень ради (пункт 2 частини 1 статті 10 Закону України «Про статус депутатів місцевих рад»), де і яким способом він інформує виборців про діяльність ради (пункт 4 частина 1 статті 11 Закону України «Про статус депутатів місцевих рад»).

     Про особисту участь в обговоренні, прийнятті та в організації виконання рішень ради, її органів.
     Мається на увазі участь у громадських слуханнях, масових заходах, що проводяться органами місцевого самоврядування та стосуються його виборчого округу (пункт 3 частини 1 статті 10 Закону України «Про статус депутатів місцевих рад»), та інформацію про внесені депутатом на розгляд ради та її органів пропозиції з питань, пов’язаних з депутатською діяльністю (пункт 5 частини 2 статті 19 Закону України «Про статус депутатів місцевих рад»).

     Про доручення виборців свого виборчого округу.
     Слід вказати кількість і зміст виконаних доручень виборців (стаття 17 Закону України «Про статус депутатів місцевих рад»), яким саме чином депутат брав участь у виконанні кожного з доручень.

 

 

     Поради щодо формулювання усіх звітів:

     Не слід узагальнювати інформацію, вживати не конкретні вирази (наприклад, «посприяв», «є певні результати» тощо), якщо використовуєте цифрові дані, то вони мають бути перевіреними та достовірними. Зміст звіту потрібно будувати, виходячи з обіцяних заходів передвиборної програми депутата (партії).

 

 

     Інформування ради та її виконавчих органів про результати звітування.
     Це положення щодо інформування ради виписано у частині 6 статті 16 Закону України «Про статус депутатів місцевих рад». Зокрема, депутат місцевої ради інформує раду та її виконавчі органи про результати обговорення його звіту, про зауваження і пропозиції, висловлені виборцями на адресу ради та її органів, а також про доручення, дані депутатові у зв’язку з його депутатською діяльністю.

     Найефективнішими способами повідомлення ради про результати свого звітування є оголошення цих відомостей на пленарному засіданні ради або подання відповідної інформації до профільної постійної комісії ради.

     Оприлюднення інформації з приводу звітування у ЗМІ, інших джерелах.
     У засобах масової інформації потрібно висвітлювати звіти й зустрічі депутатів місцевої ради з виборцями (частина 9 статті 16 ЗУ «Про статус депутатів місцевих рад»). Де бажано розміщувати цю інформацію? У місцевих комунальних друкованих засобах масової інформації, на веб-сайті міської ради та на інших інтернет – ресурсах.

     Одним з варіантів поширення звіту серед виборців може бути розповсюдження друкованих примірників з текстом звіту громадянам безпосередньо під час звітування.

 

 

     Відповідальність.
     Окремо маємо нагадати депутатам, що за невиконання обов’язку звітування перед виборцями може настати юридична відповідальність. Так, згідно з постановою Донецького апеляційного адміністративного суду від 23.04.2008 року в справі № 22а-1796/08 було визнано протиправною бездіяльність депутата з виконання обов’язку звітування перед виборцями.

     Одночасно неподання звіту депутатом є підставою для його відкликання, у силу положень ст. 37 ЗУ “Про статус депутатів місцевих рад”. А оскільки вже пройшов майже рік з моменту обрання переважної більшості депутатів, протягом якого було заборонено їх відкликати, то перші “ластівки”, які не подали звіти, можуть втратити мандат дуже швидко.

 

     Підсумовуючи ж вищевикладене, наголошуємо, що звітування – це не банальна формальність, а хороша можливість для влади показати свою прозорість та налагодити відкритий діалог із громадянами!

 

 

Шановні депутати! Пам’ятайте, що звітувати потрібно не лише перед виборами. Звіти – це діалог із тими, хто делегував вам право приймати рішення від імені громади. Тримайте постійний контакт з виборцями.

Відгуки


recaptcha

Інформаційний портал "МОЄ МІСТО", м. Глобине © 2020-2021 р. Всі права захищені.

Поширення, копіювання, тиражування інформації з порталу дозволені лише за згодою адміністрації, за наявності активного посилання на портал "МОЄ МІСТО"

Сайт на 100% зверстано з повторно перероблених пікселів.

 

16+

21d764a001d84beb9a5a3a6acf69576e